Služby

 “Vera Semanová”

Audit spoločnosti

  • Spracúvate osobné údaje? Za akým účelom? Kto ich spracúva?
  • Na akom právnom základe sú spracúvané?
  • Existuje lehota na uchovávanie osobných údajov?
  • Identifikácia zmluvnej dokumentácie, interných smerníc a existujúcich súhlasov so spracúvaním osobných údajov
  • Odhalím slabé miesta a navrhnem účinné opatrenia

Externé zabezpečenie zodpovednej osoby

  • Ide o pravidelný mesačný dohľad, v ktorom je zabezpečené komplexné riešenie ochrany osobných údajov vo vašej spoločnosti
  • Ponúkam individuálny prístup

Semináre – aktuálne termíny

  • Všeobecné školeniak problematike GDPR
  • Tematické školenia

Spojte sa so mnou

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte.

0907 112 610

Napíšte mi