Referencie

 “Vera Semanová”

Môj úspešný certifikát:

Certifikát o štátnej skúške