Ochrana osobných údajov

Som osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov so štátnou skúškou.

 “Vera Semanová”

Vyznať sa v problematike GDPR nie je jednoduché.

Ako Vám viem s GDPR pomôcť.

Každý z nás je ako fyzická osoba vlastníkom svojich osobných údajov. Preto GDPR sa týka nás všetkých. GDPR sa aplikuje priamo a jednotne v celej EÚ. GDPR chráni osobné údaje jednotlivcov a poskytujem im veľa nových práv, napr. právo na zabudnutie, právo namietať atď.

Vo firme pre BOZP máte bezpečnostného technika, pre PO požiarneho špecialistu a ochranu osobných údajov môžete zveriť externej zodpovednej osobe – DPO. Táto osoba má byť nezávislá od prevádzkovateľa a mala by byť určená na základe odborných kvalít.

Audit spoločnosti

Spracovanie, kontrola, riešenia.

Externé zabezpečenie zodpovednej osoby

Individuálny prístup k pravidelným dohľadom.

Semináre – aktuálne termíny

Všeobecné školeniak problematike GDPR.

Viera Semanová

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

0907 112 610

semanovaviera@gmail.com

GDPR | DPO

GDPR je skratka z anglického názvu General Data Protection Regulation – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

DPO Data Protection Officer – zodpovedná osoba

Spojte sa so mnou

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte.

0907 112 610

Napíšte mi