Občianske združenie NOME 

 “SKÚSENOSŤ JE UČITEĽOM VŠETKÝCH VECÍ. “

Vyznať sa v problematike GDPR nie je jednoduché.

Ako Vám viem s GDPR pomôcť.

Každý z nás je ako fyzická osoba vlastníkom svojich osobných údajov. Preto GDPR sa týka nás všetkých. GDPR sa aplikuje priamo a jednotne v celej EÚ. GDPR chráni osobné údaje jednotlivcov a poskytujem im veľa nových práv, napr. právo na zabudnutie, právo namietať atď.

Vo firme pre BOZP máte bezpečnostného technika, pre PO požiarneho špecialistu a ochranu osobných údajov môžete zveriť externej zodpovednej osobe – DPO. Táto osoba má byť nezávislá od prevádzkovateľa a mala by byť určená na základe odborných kvalít.

Audit spoločnosti

Spracovanie, kontrola, riešenia.

Externé zabezpečenie zodpovednej osoby

Individuálny prístup k pravidelným dohľadom.

Semináre – aktuálne termíny

Všeobecné školeniak problematike GDPR.

Viera Semanová

0907 112 610

semanova@nome.sk

GDPR | DPO

GDPR je skratka z anglického názvu General Data Protection Regulation – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

DPO Data Protection Officer – zodpovedná osoba

Spojte sa so mnou

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte.

0907 112 610

Napíšte mi